Conclusie

In de conclusie wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag.

De Hoofdvraag

“Hoe kunnen we er voor zorgen dat ongeneeslijk zieke jongvolwassenen een emotionele nalatenschap kunnen creëren voor hun nabestaanden, aan de hand van een multimedia toepassing?”

Gedurende het onderzoek is geprobeerd hier een zo volledig mogelijk antwoord op te vinden. 

 

Aan de hand van het theoretisch onderzoek werden er verschillende inzichten gevonden waar ontwerpcriteria uit voort kwamen. Vanuit deze ontwerpcriteria (beschreven in de conclusie van het theoretisch kader) ontstonden er ideeën die vervolgens zorgden voor concepten, prototypes en iteraties. Het resultaat hiervan is het huidige concept: A Kiss Goodbye. 

 

A Kiss Goodbye is de multimedia toepassing die er voor zorgt dat ongeneeslijk zieke jongvolwassen een emotionele nalatenschap kunnen creëren voor hun nabestaanden. Deze emotionele nalatenschap wordt gecreëerd op een online platform, waar de maker (de ongeneeslijk zieke) foto’s, video’s en teksten verzameld. Dit kunnen bijvoorbeeld videoboodschappen, fotoboeken of brieven met wijze lessen zijn. Zijn ontvangers (de nabestaanden) zullen deze emotionele nalatenschap ontvangen na overlijden van de maker, in een fysieke doos, die ze kunnen bewaren. Deze doos kunnen ze er bij pakken wanneer ze behoefte hebben om herinneringen op te halen van de overleden persoon.

 

Reflectie

Voldoet ‘A Kiss Goodbye’ aan alle ontwerpcriteria?

Het concept van A kiss goodbye voldoet al aan een groot gedeelte van de vastgestelde ontwerp criteria. De resterende ontwerpcriteria zullen worden meegenomen in het realisatieproces. De ontwerpcriteria zijn als volgt verwerkt:

 

Met A Kiss Goodbye kunnen ongeneeslijk zieken foto’s, video’s en teksten vastleggen, waarna deze worden overgedragen aan zijn nabestaanden. Dit versterkt de emotionele connectie, ook na overlijden van de maker, omdat hij een persoonlijk herdenkingsproduct heeft gecreëerd voor zijn naasten. Zij kunnen dit product erbij pakken wanneer zij hier behoefte aan hebben.  

 

Doordat het creëren online gebeurd, vraagt die weinig fysieke inspanning. Slechts het gebruiken van een mobiele telefoon, tablet, laptop of vaste computer. Daarnaast biedt het online aspect het voordeel dat de nalatenschap overal en altijd gecreëerd kan worden. Dit betekent dat de maker dit kan creëren wanneer hij hier klaar voor is, zich goed voelt en dit kan doen in een veilige en vertrouwde omgeving. Doordat het platform online is biedt dit meer creatiemogelijkheden dan een fysieke vorm. Dit geeft de ontvangers uiteindelijk een nalatenschap met een bijzondere inhoud. Door herinneringen op te halen aan de hand van video’s en geluid zal dit een veel persoonlijkere beleving zijn. 

 

A Kiss Goodbye wordt een platform, dat genoeg mogelijkheden biedt om een positieve sfeer neer te zetten. Ook kan hiermee eenvoudig met de maker gecommuniceerd worden, door middel van meldingen in het platform. 

 

Op het platform worden verschillende ideeën aangeboden per ‘soort’ ontvanger. Denk aan kinderen, partner, vrienden of familie. Wanneer de maker komt te overlijden, creëren wij een fysieke doos van de verzameling van de emotionele nalatenschap, die te bewaren is door de nabestaanden. De doos is door de maker zelf gepersonaliseerd aan de hand van te kiezen thema’s. De nabestaanden krijgen de nalatenschap zowel fysiek als digitaal, zodat deze niet verloren kan gaan. De overige ontwerpcriteria zullen nog verwerkt moeten worden in het realisatieproces.

 

Discussie

Voordat er aan dit onderzoek begonnen werd was het al duidelijk dat het lastig zou worden om met ongeneeslijk zieke mensen in contact te komen, maar er is alles aan gedaan om dit toch voor elkaar te krijgen. We hebben een plan opgesteld waarmee we via andere connecties toch in contact zouden kunnen komen met ongeneeslijk zieken. 

 

In eerste instantie is er geprobeerd om met mensen in contact te komen die op hun beurt met ongeneeslijk zieken in contact staan. We hebben een groot aantal stichtingen benaderd die laatste wensen vervullen voor deze groep. Na enkele kennismakingsgesprekken bood Stichting Dreams4You ons de mogelijkheid om bij de intakegesprekken van ongeneeslijk zieken te zijn. We zijn aanwezig geweest bij één zo’n gesprek, waarin een mevrouw haar laatste wens beschreef om nog een groots feest te geven, via deze manier wilde ze graag afscheid nemen van iedereen. We hebben ons concept aan haar kunnen voorleggen en ze was hier erg enthousiast over. We maakten een afspraak om haar de volgende dag interviewen, maar helaas is het hier niet meer van gekomen omdat zij zich plots weer erg ziek voelde. Via Stichting Dreams4You hoorden we dat haar lichamelijke toestand hard achteruit was gegaan. Dit is helaas niet meer verbeterd waardoor ze ons niet meer heeft kunnen helpen. 

 

Ook konden we niet meer bij andere intakegesprekken zijn, vanwege de corona-maatregelen. Stichting Dreams4You kon geen dromen meer vervullen, omdat iedereen (vooral de kwetsbare doelgroep) thuis moet blijven. Geen nieuwe dromen betekent ook geen nieuwe intake gesprekken waar wij aan deel konden nemen. Ze nemen met ons contact op wanneer dit weer mogelijk is. 

 

Naast Stichtingen voor laatste wensen hebben we ook inloophuis De Honingraad bezocht. Hier troffen we Ingrid Kooyman, die naast dat ze al haar ervaringen en inzichten deelde, ons heeft doorverwezen naar Sophie (ex-kankerpatient) en Notaris Sulzer. We hebben Sophie en haar man geïnterviewd en zij heeft op haar beurt ons weer doorverwezen naar andere zieken waar we vragen aan konden stellen en feedback van konden ontvangen. Helaas ging ook het inloophuis op slot tijdens de coronacrisis, waardoor Ingrid ons niet aan meer mensen kon helpen. 

 

Tot slot hebben we ook contact gezocht met Hospice Xenia, een hospice speciaal voor jonge mensen. Vanwege corona hadden zij helaas geen patiënten, omdat niemand dan bezoekers mocht ontvangen. Xenia zal ons ook nog benaderen wanneer er geïnteresseerde patiënten aan ons onderzoek/concept willen meewerken.  

 

Uiteindelijk is het dus niet gelukt om een ongeneeslijk ziek persoon te interviewen. Wel hebben we met verschillende kankerpatienten gepraat en mensen die iemand hebben verloren aan een ongeneeslijke ziekte. Ook hebben we een psycholoog gesproken over haar ervaringen met deze doelgroep. Daarnaast heeft het theoretische onderzoek veel inzichten geboden. Deze mensen staan er allemaal dichtbij, maar vallen toch niet ‘echt’ binnen de doelgroep. We hebben een beeld kunnen vormen met de ervaringen en het theoretisch onderzoek, maar dit zal nog verder moeten worden uitgezocht als eenmaal de coronacrisis voorbij is. 

 

Om A Kiss Goodbye tot een goed product te kunnen brengen, zal het getest moeten worden door terminaal zieken. We hebben bijvoorbeeld geen idee aan hoeveel mensen iemand een emotionele nalatenschap zou willen achterlaten en hoe ze gestimuleerd kunnen worden om er überhaupt aan te beginnen. Dit zal waarschijnlijk in de aankomende weken ook niet lukken, omdat de coronacrisis simpelweg nog niet over is. In het volgende hoofdstuk ‘Plan van Aanpak’ staat beschreven hoe er nog getest zal worden met mensen die niet ongeneeslijk ziek zijn.

 

Plan van aanpak

Hoe we A Kiss Goodbye in de komende vier weken gaan realiseren. 

In de laatste fase van ons afstudeeronderzoek gaan we A Kiss Goodbye realiseren als high-end prototype. Eerst zal worden uitgewerkt met welke ontwerpcriteria nog rekening moet worden gehouden, vervolgens hoe deze criteria zijn toegepast en hoe deze worden getest in het ontwerp. Tot slot zal worden beschreven hoe het platform uiteindelijk gerealiseerd zal worden tot high-end prototype. 

Ontwerpcriteria

Uit verschillende interviews kwam naar voren dat ziek zijn zowel mentaal als fysiek slopend is. Het gebruik van het platform moet dus zo simpel en zo intuïtief mogelijk zijn. Hier hebben we een aantal ontwerpcriteria aan gekoppeld. 

 

 • Door de Interface moet eenvoudig te navigeren zijn. Alles moet intuïtief werken, zodat er weinig uitleg nodig is voor het gebruik. 
 • De teksten moeten kort, rechtdoorzee en goed scanbaar zijn. Dit kan door het gebruiken van duidelijke koppen, subkoppen, knoppen, highlights en keywords. Nel Kleverlaan wees ons erop dat zieken vaak niet in staat zijn lange teksten te lezen. Dit moet dus zoveel mogelijk voorkomen worden. 
 • Ongeneeslijk zieken staan vaak nog positief in het leven of denken soms niet na over de dood. Het maken van een emotionele nalatenschap kan dan erg confronterend zijn. De interface moet dan ook niet dezelfde sfeer hebben als een uitvaart bureau (denk aan veel bloemen, donkere kleuren, warme familie foto’s). Het ontwerp van het platform moet luchtig zijn en warmte en positiviteit uitstralen op een respectvolle manier. Keywords van deze stijl zijn: creatief , stimulerend, veilig/huiselijk, betrouwbaar, toegankelijk en eenvoudig. 
 • De gehele website en het platform moeten betrouwbaarheid uitstralen. We vragen iemand persoonlijke, intieme berichten bij ons in bewaring te brengen. Iemand zal dit alleen doen als hij vertrouwen heeft in het platform. Dit vertrouwen opwekken willen we op de volgende manieren doen: 
  • Hoge kwaliteit design: Passend kleurenschema, passende beelden, genoeg witruimte, geen typefouten of kapotte links.
  • Openheid en transparantie bieden: duidelijke informatie over kosten, extra informatie op een FAQ pagina en duidelijke links naar belangrijke informatie.  
  • Uitgebreid, correct en actueel: aanbieden van inspiratie, tips en tricks vanuit onze expertise en uiteindelijk een video of foto’s van hoe de dozen worden geproduceerd. 
  • Verbonden met de rest van het web: Het platform onder de ogen brengen van verschillende stichtingen en stakeholders zodat er uiteindelijk op hun website naar onze website verwezen kan worden. Daarnaast het gebruik van onafhankelijke reviews. 
 • Uit interviews met Marjolein (stichting Bucketlist) en Sophie (ex-kankerpatiënt) bleek ook dat de doelgroep erg gevoelig is voor woordkeuze. Sommige woorden kunnen een erg negatieve lading hebben. Het woord ‘lotgenoten’ wordt bijvoorbeeld als onprettig ervaren. Marjolein gaf aan onze teksten te willen controleren op deze gevoelige woorden.

Testen van de interface

De interface zal worden getest aan de hand van Usability Testing. Op deze manier kunnen we gebruikers observeren en problemen detecteren in de interface. We gaan er vanuit dat dit ons niet gaat lukken met de daadwerkelijke doelgroep. Toch is deze test nog steeds waardevol met andere leeftijdsgenoten en ervaringsdeskundigen als placeholders van de doelgroep. 

 

De Usability tests zullen op twee manieren worden uitgevoerd, aan de hand van een Adobe XD bestand (een digitaal prototype van het platform). 

De eerste manier wordt gebruikt om de interface te testen. Is alles vindbaar? Snapt iemand waar hij zich bevindt in de interface? Is zowel de makerskant als de ontvangerskant duidelijk? Dit wordt getest door de testpersoon steeds losse opdrachten te geven en de uitvoering hiervan te observeren. Aan het eind laten we de testpersonen een vragenlijst invullen. Dit zal een laagdrempelige test zijn, die door veel mensen kan worden uitgevoerd. 

 

De tweede manier wordt gebruikt om het maken en ontvangen van een emotionele nalatenschap te testen. Hierbij maken we gebruik van twee testpersonen, die daadwerkelijk een emotionele connectie hebben. Testpersoon 1 zal verschillende opdrachten uitvoeren waarin hij het nalatenschap zal creëren, testpersoon twee zal zijn rol als nabestaande moeten uitvoeren. We zullen ze vragen hardop te denken over hoe ze dit moeten doen, waarom ze dit denken te moeten doen en het gebruiksgemak ervan. Ondertussen zullen we observeren en controleren of ze de juiste keuzes maken. Dit zullen de opdrachten zijn:
 • Ga naar de website www.akissgoodbye.nl en maak een account aan.
 • Voeg een ontvanger toe aan wie jij een nalatenschap wil richten. In dit geval de andere testpersoon. 
 • Schrijf een afscheid, persoonlijk gericht aan de zojuist aangemaakte ontvanger.
 • Maak tijdens het schrijven van de tekst gebruik van de inspiratietool. 
 • Personaliseer de geschreven tekst door een keuze te maken uit de thema’s. Bekijk of het resultaat naar wens is. 
 • Sla het item op en keer terug naar het dashboard.
 • Ga naar www.akissgoodbye.nl en vul de unieke ontvangerscode in die je van ons hebt gekregen. 
 • Bekijk de inhoud van het gekregen nalatenschap.
 • Bestel het nalatenschap (of niet), maak een keuze tussen digitaal of fysiek (en waarom?).

Na het afronden van de usability test leggen vragen we de testpersonen een vragenlijst in te vullen. Hiermee kan achterhaald worden welke functies goed werkten en hoe zij hebben ervaren om zo’n nalatenschap te schrijven. Daarnaast proberen we hiermee ook te achterhalen in hoeverre de gebruikers de essentie van het concept hebben begrepen en of ze vinden dat ze een passend eindresultaat hebben kunnen creëren met behulp van de inspiratietool. Daarnaast zijn er nog een aantal onderwerpen die we willen onderzoeken:

 • Wie zou er voor de nalatenschap moeten betalen? Maker of ontvanger?
 • Wat zou een schappelijke prijs zijn? Hoeveel geld heb je er voor over?
 • Hoeveel moeite heeft het gekost om nalatenschap te creëren? Weet je vanaf moment één wat je wil nalaten?
 • Wat zijn functies die er missen? Waarom zou je hier wel of niet gebruik van willen maken?
 • Welke indruk heb je gekregen van de sfeer van het platform? En was dit een passend sfeer? Komt het betrouwbaar over? Wat vond je woordkeuze en de lading hiervan?
 • Had je het idee dat je genoeg hebt gecreëerd? Of had je het gevoel dat je juist meer had moeten doen? 
 • Wanneer zou je gebruik maken van dit platform? AL wanneer je gezond bent? Of zodra je weet dat je ziek bent of pas zodra je hoort dat je niet meer beter zal worden?
 • Vind je dat het platform een helpende hand biedt als het gaat om een nalatenschap creëren? Voel je je geïnspireerd door het platform?
 • Heb je genoeg informatie gekregen? Waren er nog dingen onduidelijk van het concept? Heb je alle tekst gelezen?

Om de interface zo intuïtief mogelijk te maken is er ook nog gekeken naar de algemene ‘regels’ van User Experience (UX) en User Interface (UI) design. Deze regels worden bij het ontwerpen van het platform gebruikt als algemene richtlijnen.

 

De Gestalttheorie (Lidwell, Holden, Butler, & Elam, 2010)

Wanneer mensen een verzameling van elementen waarnemen, gebruiken ze bewust of onbewust methodes om de verschillende onderdelen te ordenen in een compleet georganiseerd systeem, in plaats van gewoon een verzameling van simpele objecten. Op deze bewering is de Gestalttheorie gebaseerd. Aan deze theorie zijn zeven wetten toegewezen:

 

 1. De wet van nabijheid, die zegt dat wanneer elementen dicht bij elkaar liggen, ze als een geheel worden beschouwd. 
 2. De wet van gelijkenis, die zegt dat wanneer elementen op elkaar lijken, ze als geheel worden beschouwd. 
 3. De wet van sluiting, die zegt dat wanneer er uit een afbeelding stukken zijn weggelaten, je brein deze vlakken zelf invult. 
 4. De wet van continuering, die zegt dat elementen die in een rechte lijn of een vloeiende kromming zijn geordend, meer bij elkaar horen dan elementen die niet in die lijn of kromming staan. 
 5. De wet van Prägnanz, ook wel de wet van eenvoud, zegt dat mensen de neiging hebben tweeledige elementen eerder als simpel en compleet te beschouwen dan complex en incompleet. 
 6. De wet van gemeenschappelijke bestemming, de zegt dat objecten die in dezelfde richting bewegen, meer bij elkaar horen dan objecten die in een andere richting bewegen. 
 7. De wet van figure-ground, die zegt dat objecten óf als hoofdobject óf als achtergrond worden beschouwd.

Hoe gaan we A Kiss Goodbye bouwen?

Na verschillende rondes van testen, feedback en iteratieslagen zullen we uiteindelijk het high-end prototype gaan bouwen. We willen deze echt functioneel en online maken, dus geen Adobe XD prototype. Het plan is om dit met WordPress te doen. Deze keuze is gemaakt met het oog op het korte tijdsbestek. WordPress heeft veel plugins die ervoor kunnen zorgen dat het prototype echt een ervaring van een online platform overbrengt. Er zijn bijvoorbeeld plugins waarmee je een account kunt aanmaken, een formulier kunt invullen en gemakkelijk een interface kunt bouwen.

Implementatieplan

Het toekomstplan van A Kiss Goodbye na het afstuderen. 

Hoe kan A Kiss Goodbye worden ingezet als stichting?

Om ons project daadwerkelijk te kunnen realiseren hebben we een implementatieplan opgesteld wat als basis kan dienen. Al vanaf dag één hebben we als doel gesteld dat ons project ook echt iets moest gaan betekenen, daarmee gezegd dus ook gerealiseerd moet worden. Wij willen als ondernemers ons ontwerp commercieel kunnen inzetten. Allereerst was het de vraag of het ethisch verantwoord was om aan deze doelgroep geld te verdienen. Zoals onder andere te zien is in het hoofdstuk ‘vergelijkbare bedrijven/projecten’ zijn er genoeg bedrijven die dit doen. Ook hebben we deze vraag aan de doelgroep gesteld. Zij gaven aan geen voorkeursbehandeling te willen, maar gewoon gezien te willen worden als normale mensen. Daarbij hoort ook betalen voor bepaalde producten en diensten. 

 

Ondanks dit blijft het een afweging om onze dienst in te zetten als een bedrijf of een stichting. Het is namelijk niet zo dat met een stichting geen geld verdiend kan worden. Een stichting is niet primair gericht op het maken van winst. Juist de sociale en maatschappelijke doelen voeren de boventoon. Er mág wel winst worden gemaakt, alleen moet dit weer geïnvesteerd worden in deze sociale en maatschappelijke doelen. Een onderdeel daarvan kan het uitkeren zijn van vergoedingen voor de bestuursleden. Op deze manier kunnen wij nog steeds een goed salaris verdienen en hebben we een moraal juist bedrijf opgestart. Een stichting gericht op goede doelen zal altijd meer goodwill kweken bij hun gebruikers dan een bedrijf wat ingericht is om zo veel mogelijk winst te maken. 

 

Onze stichting gaat ‘Stichting A Kiss Goodbye’ heten. Met deze naam willen we vertrouwen, verbinding en verlichting uitstralen en daarnaast het gevoel creëren dat we iets moois bieden. A Kiss Goodbye heeft in onze optiek een positieve lading, ondanks dat het om  afscheid nemen gaat. ‘A Kiss Goodbye’ is een laatste uiting van liefde, voordat er afscheid wordt genomen. Deze ‘kiss’ zal echter niet alleen als herinnering blijven bestaan, maar als tastbare emotionele nalatenschap die is gecreëerd door de overledene. 

 

Om een stichting op te richten, moeten we naar een notaris. Daar laten we een notariële akte opstellen. Hier wordt ook het doel van de organisatie vastgelegd in de statuten. Onze missie luidt alsvolgt:

Wij helpen ongeneeslijk zieke jongvolwassenen met het samenstellen en realiseren van een persoonlijke nalatenschap aan hun geliefden. Op deze manier zullen de herinneringen levend gehouden worden en helpen we de nabestaanden met het verwerken van het verlies. We zorgen ervoor dat de persoonlijke aspecten van de overledene zullen voortleven in de herinneringen van de naasten.

Met een stichting zullen we dus meer vertrouwen creëren bij onze bezoekers dan met een normale bedrijfsvorm. Ons doel is namelijk het helpen van ongeneeslijk zieken met het creëren van hun nalatenschap, niet het maken van zoveel mogelijk winst. Door dit over te dragen naar de buitenwereld, zullen we vanuit de consument meer vertrouwen krijgen. Dit zorgt er ook voor dat we meer financieringsmogelijkheden hebben, zoals crowdfunding. Mensen zullen eerder geld doneren aan een stichting met een nobel doen, dan aan een bedrijf dat veel geld wil verdienen. 

Het is niet zo dat we zelf geen geld kunnen verdienen door een stichting te hebben en er in te werken als bestuur. We kunnen salaris uitkeren conform de marktwaarde van de functie. We kunnen ons echter geen winst uitkeren, want alle winst van een stichting moet worden teruggestoken in de stichting of het doel wat de stichting dient.

Evaluatie

Een reflectie op de visies, de onderlinge rolverdeling en beoordeling van de samenwerking.

Julia

In onze Nederlandse cultuur is de dood een beetje een taboe onderwerp om over te spreken. Zolang je er niet mee te maken hebt, denk je er liever niet aan. Sinds we met dit project zijn begonnen ben ik meer gewend geraakt om over dit onderwerp na denken en er over te praten. In het begin was het soms lastig om niet te persoonlijk te betrokken te raken, omdat je anders niet helder meer na kunt denken en alleen maar verdrietig wordt. Met die emotie wordt er helaas weinig werk verzet.

 
Je krijgt ontzettend veel respect voor begrafenisondernemers. Als iemand mij voor dit project had gevraagd of ik de ‘begrafenisbusiness’ in zou willen had ik hoogstwaarschijnlijk nee gezegd. Met dit project heb ik me gerealiseerd hoe bijzonder en vooral dankbaar werk dit is. Een begrafenisondernemer is bij een emotionele gebeurtenis. Nabestaanden zijn ontzettend kwetsbaar. Maar je kunt er wel voor zorgen dat mensen goed afscheid kunnen nemen van hun geliefde en hun leven daarna beter weer kunnen voortzetten. Iets voor deze mensen kunnen betekenen vind ik ontzettend waardevol. Je brengt dan een beetje licht in duisternis. 


Dit half jaar met Senna samenwerken is erg goed bevallen. Dit kon ook eigenlijk niet anders, gezien we ook samen succesvol de minor ‘Ondernemerschap’ hebben afgerond en daarna samen ons eigen Design Bureau hebben opgestart. Senna en ik zijn beiden erg kritisch, niet alleen op het werk van een ander, maar ook zeker op het werk van onszelf. Dit heeft gezorgd voor een fijne samenwerkingsdynamiek, waarin we steeds brainstorm sessies houden en feedback van elkaar ontvangen. 


Senna en ik hebben veel overlappende interesses en vaardigheden, wat er bij de samenwerking vaak voor heeft gezorgd dat we werk heen en weer schoven. Ik maak iets, hij maakt daar een tweede versie van en ik weer een derde, etc. Wat kenmerkend is geweest aan mijn rol als designer in dit onderzoek is dat ik me veel bezig heb gehouden met structuur brengen in de bergen informatie die we hebben verzameld. Het typische CMD-way mindmappen en a4’tje vol krabbelen met gedachten, kwam hierbij goed van pas. Ik breng sowieso graag structuur aan in alles om me heen, dus deze rol heb ik tijdens dit onderzoek ook op me genomen. Denk hierbij aan het maken van contextkaartjes en alles verzamelen in een overzichtelijke ordner. Hierbij heb ik er ook voor gezorgd dat we altijd wisten wanneer er deadlines aankwamen en dat onze planning hierop werd aangepast.
Verder heb ik veel wetenschappelijk onderzoek gedaan en heb ik de rollen grafisch- en UX designer op me genomen. Ik heb de verschillende visuals ontworpen en het huidige ontwerp (na verschillende versies van Senna) van A Kiss Goodbye ontworpen. 


Het fijne van de samenwerking met Senna is dat we beiden vertrouwen hebben in elkaars werk. We zijn beiden van nature controllfreaks en hebben moeite met werk uit handen geven. Vanwege dit vertrouwen, kunnen we met een gerust hart werk verdelen, omdat we weten dat de ander kwaliteit zal leveren. Echter heb ik gemerkt dat we beiden graag betrokken zijn bij het gehele proces, wat soms niet de meest efficiënte manier is om werk te verzetten.

 

Ik kijk er naar uit Stichting A Kiss Goodbye op te zetten samen met Senna. Ik hoop hiermee veel ongeneeslijk zieken, zieken en gezonde mensen te helpen met het creëren van hun nalatenschap. We gaan hier zeker werk van maken en zullen dus nog een hoop tijd doorbrengen in deze wereld van verlies en dankbaarheid.

Senna

In het begin van dit afstudeeronderzoek had ik het emotioneel best wel zwaar. Dat had ik niet verwacht van mezelf, omdat ik eigenlijk een heel nuchter persoon ben. Ik heb geforceerd leuke dingen moeten doen in mijn dagelijks leven om mijn gemoedstoestand een beetje hoog te houden. Op een bepaald punt sloeg dit om in interesse. Toen onze concepten vorm begonnen te krijgen, kreeg ik door dat we ook écht iets konden betekenen voor onze doelgroep. Dat gaf mij een enorme motivatie. Daar bovenop kwamen de vele positieve reacties van de stichtingen en ervaringsdeskundigen. Alsof we op een goudmijn zitten waar we zo veel mensen blij mee kunnen maken, maar we nog niet goed weten hoe we hem precies open moeten krijgen. Ik had aan het begin van dit project een enorme commerciële instelling, maar nu wil ik dit goud eigenlijk weggeven aan de mensen die het harder nodig hebben. 

 

Een ander aspect wat ervoor heeft gezorgd dat mijn gemoedstoestand omdraaide in motivatie was Julia. Ik ben heel blij dat wij dit afstudeerproject samen hebben gedaan, vooral omdat we elkaar goed kunnen motiveren. Dat was mij alleen, tijdens de coronacrisis, nooit gelukt. Daarnaast zijn we goede partners in brainstormsessies. Op de een of andere manier brengen we goede ideeën in elkaar naar boven wat er vaak voor zorgt dat we weer een iteratieslag verder kunnen komen. 

 

Als ik nu zelf op korte termijn zou komen te overlijden zou ik er volle vertrouwen in hebben dat ik aan de hand van A Kiss Goodbye een passend nalatenschap kan achterlaten. Het geeft me een geruststellend gevoel dat ik weet dat ik mijn geliefden vrolijke gedachten mee kan geven en ze mij voor altijd kunnen herinneren zoals ik was. 

 

 

Juul en ik hebben op veel momenten echt samengewerkt. Dit was misschien niet altijd even efficiënt, maar ik ben er van overtuigd dat dit de hoge kwaliteit van ons onderzoek bepaald heeft. Vaak waren dit brainstormsessies waarna we gezamelijk invulling gaven aan nieuwe concepten. Tijdens zo’n brainstormsessie ben ik vaak een chaotische ‘flap-uit’, vanuit deze chaos ontstaat vaak wel een goed idee. Dit kenmerkt mij ook als ontwerper. Door met veel energie en passie te werken kan er in een korte tijd veel werk verzet worden. 

 

Verder heb ik me veel bezig gehouden met de psychologische aspecten van het onderzoek. Hier heb ik in de beginfasen ook meer onderzoek naar gedaan, waardoor dit mijn expertise is geworden. Op deze manier konden we beiden vanuit onze eigen ‘expertises’ sparren en een passend concept bedenken voor beide partijen. Verder heb ik veel ICT werkzaamheden verricht, zoals het bouwen van deze website. Dit zal zich in de komende weken tijdens de realisatie van het concept ook nog voortzetten.  

 

Schrijftips

Even vastgelopen? Of geen idee waar je over moet schrijven?  We hebben wat ideeën voor je verzameld:

Ingrid Kooyman | Inloophuis de Honingraad

4 - 2 - 2020

Extra achtergrondinformatie Ingrid

Vrijwilliger bij inloophuis de Honingraad 

De Honingraad biedt ondersteuning aan kankerpatiënten en hun naasten, door het aanbieden van (groeps)activiteiten en het bevorderen van het contact tussen lotgenoten.

 

Inzichten

 • Soms vinden omstanders het heel moeilijk om wat te zeggen tegen een zieke, omdat ze niet goed weten hoe ze moeten regeren.
 • Zieken vinden het fijn om te horen dat ze niet de enige zijn. lotgenotencontact speelt hier een grote rol in.
 • Mensen voelen zich vaak schuldig naar hun familie en vrienden, vanwege de zorg die ze nodig hebben en het verdriet dat ze meebrengen met hun ziekte.

Ontwerpcriteria

 • Communicatie rondom dit onderwerp ligt gevoelig voor veel mensen. Het concept moet gecheckt worden op taalgebruik en woordkeuze. 
 • Het ontwerp moet het gevoel kunnen verlichten van het zijn van een last voor verzorgers (familie en vrienden). Iets terug kunnen doen kan dit gevoel verminderen. 
 • Een community rondom het concept kan indirect zorgen voor lotgenotencontact.

Schrijftips

Even vastgelopen? Of geen idee waar je over moet schrijven?  We hebben wat ideeën voor je verzameld: