CoNCEPT D:

A Kiss Goodbye

Een laatste boodschap aan je geliefde vereeuwigd. 

Het concept

Via de website van A Kiss Goodbye kan een account worden aangemaakt op het platform. Op het platform kan een emotionele nalatenschap worden gecreëerd. Bij dit concept is het dashboard anders ingedeeld dan in Concept C. Het is niet ingedeeld op de vorm van het nalatenschap, maar op de verschillende ontvangers. De eerste stap na het aanmelden is dan ook het toevoegen van de eerste ontvanger(s). Elk van hen krijgt een eigen vakje op het dashboard, waarop te zien is wat zij uiteindelijk zullen ontvangen. Ook kan worden aangegeven of dit vertrouwenspersonen zijn, die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van het gecreëerde nalatenschap. Zij leveren na overlijden van de maker een overlijdensakte aan. 

 

De maker creëert voor elke ontvanger een persoonlijk nalatenschap. Zijn er bepaalde items die voor meerdere mensen bedoeld zijn? Dan kunnen deze gekopieerd en geplakt worden naar meerdere ontvangers. 

 

De focus in dit concept ligt op het helpen van de maker met het creëren van het nalatenschap. De inspiratietools hebben daar een groot aandeel in. Hierin willen we de creativiteit in de makers naar boven halen. Deze hebben vaak gewoon een zetje in de rug nodig. Ze worden geïnspireerd met afbeeldingen, onderwerpen en momenten om over te schrijven of praten, soorten foto’s om te verzamelen en korte voorbeeldzinnetjes. Dit zal ervoor zorgen dat het maken van het nalatenschap minder zwaar wordt. 

 

De maker kan er voor kiezen zelf de dozen al te betalen of dit aan de nabestaanden over te laten. Ook kan hij er voor kiezen om de dozen thuis te laten bezorgen, zodat hij er zelf nog items aan toe kan voegen.  

 

Wanneer het platform de overlijdensakte ontvangt van een vertrouwenspersoon, worden er e-mails verstuurd naar alle ontvangers van het nalatenschap. We bundelen en printen alle items die gemaakt zijn op het platform en stoppen deze in een mooie, fysieke doos gepersonaliseerd door de ongeneeslijk zieke zelf. 

 

De ontvangers loggen in met de toegestuurde code en kunnen wanneer de doos al betaald is hun adres opgeven, zodat wij de doos naar ze kunnen verzenden. Wanneer de dozen nog niet betaald zijn kunnen ze voor de doos kiezen of een goedkopere download van het nalatenschap.

 

 • Aanmaken van eigen profiel
 • Het online maken en opslaan van video’s, teksten en foto’s.
 • Mogelijkheid om zelf bestanden te uploaden.
 • Mogelijkheid tot het bekijken van mockups, waarin het eindresultaat van de teksten of foto’s te zien is. 
 • Mogelijkheid tot het kiezen van verschillende mogelijkheden van opslaan van video’s: usb, youtube, of QR code met downloadlink. 
 • Inspiratiepagina’s met onderwerpen om over te praten of schrijven. 
 • Tips en tricks over hoe foto’s kunnen worden gemaakt en video’s kunnen worden opgenomen.
 • Schrijftips in de vorm van korte, inspirerende voorbeeldzinnetjes. 
 • Mogelijkheid om per persoon aan te geven wat hij of zij zal ontvangen 
 • Mogelijkheid om meerdere personen hetzelfde na te laten. 
 • Mogelijkheid om vooraf te betalen, zodat nabestaanden dit achteraf niet meer hoeven te doen. 
 • Mogelijkheid om de dozen zelf te bestellen, zodat er nog persoonlijke items aan kunnen worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld een kledingstuk of sierraden. De verspreiding wordt dan de verantwoordelijkheid van de zieke zelf. 
 • Thema’s kiezen voor de dozen. 
 • Mogelijkheid tot toevoegen van een of meerdere vertrouwenspersonen, die aangeven wanneer de maker is komen te overlijden.
 • Vertrouwenspersoon kan aangeven wanneer een maker is overleden door middel van een overlijdensakte. 
 • Alle ontvangers krijgen E-mail melding met code voor het ophalen van de te ontvangen nalatenschap. 
 • Een nabestaande kan, voordat hij bestelt, al zien welke items aan hem zijn nagelaten.
 • Wanneer de maker nog niet heeft betaald: 
  • Mogelijkheid om een download te bestellen van €10,-
  • Mogelijkheid om de volledige doos te bestellen voor €85,-
 • Wanneer de maker al heeft betaald: 
  • Adres invullen en bestellen.

Inhoud Modules & Inspiratietools

De gebruiker van A Kiss Goodbye krijgt de optie uit vier verschillende soorten modules. Een tekstbewerker, foto’s, video’s en geluidsopname. Bij elke soort geven we passende tips die ervoor zorgen dat de creativiteit van de gebruiker gestimuleerd wordt. 

 

Het blijkt enorm lastig te zijn voor onze gebruikers om echt content te creëren voor hun nalatenschap. Een van de redenen hiervoor is dat mensen de lat veel te hoog leggen voor zichzelf. Ook psycholoog Nel Kleverlaan begon hierover. De ongeneeslijk zieken denken dat nabestaanden een soort hoge verwachting hebben als het gaat om de emotionele inhoud hiervan. Het tegendeel is echter waar, de nabestaanden verwachten helemaal niets. Ze zijn juist al enorm blij als ze überhaupt iets krijgen. De inhoud hiervan maakt ook niks uit, zolang het maar iets persoonlijks is. ‘Alles is goed’ zei Nel. ‘Als de boodschap maar duidelijk maakt dat je van iemand houd en dat altijd zult blijven doen’. 

 

Onze taak is dus om de gebruikers van ons concept duidelijk te maken dat ze het zichzelf niet zo moeilijk moeten maken. De druk moet enorm laag liggen en ze mogen nooit het gevoel krijgen dat ze nog niet genoeg gedaan hebben, want het feit dat ze het überhaupt proberen is al geweldig. Dit gaan we doen door:

 

 • User Interface design
 • Stimuleren in woordkeuze

Stimulerende woordkeuze met een positieve lading in het platform.

Een ander probleem is dat mensen zichzelf niet creatief vinden. Ze weten niet goed wat ze moeten zeggen of waar ze moeten beginnen. Dit heeft wederom te maken met het over de drempel stappen. Nel Kleverlaan gaf aan dat het enorm belangrijk is om voorbeelden te geven, zo veel mogelijk. Ze gaf aan dat ze dit in haar vakgebied heel vaak had meegemaakt. Mensen gaven als excuus dat ze ‘niet creatief zijn’. Wanneer je echter een paar ideeën geeft om mee te beginnen, komen ze vervolgens met heel veel ideeën om het anders te doen. Op hun eigen manier. Dit is het moment dat er inspiratie ontstaat, waaruit personalisatie van een nalatenschap voortkomt. ‘Iedereen is creatief op zijn eigen manier, de meesten hebben alleen even een zetje nodig om dit in te zien en op te kunnen starten.’

Een eerste versie van de inhoud van de modules

Schrijftips

De inspiratietool ‘schrijftips’ heeft het meeste invloed op de tekstbewerker. Hierin moet het idee van een nalatenschap maken echt omgezet worden in woorden. We gaan de gebruikers hiermee helpen door hen schrijftips aan te bieden. Via een knop die prominent in de interface aanwezig is kunnen gebruikers een categorie kiezen waarover ze schrijftips willen krijgen. Vervolgens kunnen ze een subcategorie kiezen waarin passende voorbeeldzinnen en inspiratie te vinden is. Deze kunnen ze gemakkelijk door een knop toevoegen aan hun eigen tekst, om hem vervolgens eventueel naar wens aan te passen. De vier hoofdcategorieën zijn:

 

 • Partner
 • Kinderen
 • Familie en vrienden
 • Algemeen

Hieronder staan de subcategorieën en bijbehorende onderwerpen van voorbeeldzinnen weergegeven. 

 

 • Afscheid
  • liefde uitspreken
  • trots
 • Herinneringen ophalen
  • feestdagen en rituelen
  • vakanties en uitjes
  • alledaagse dingen
 • Een wijze les
 • Vrolijk
  • typische dingen
  • grappige momenten
  • flauwe grappen
  • inside jokes
 • Biografie
  • persoonlijke eigenschappen
  • geschiedenis
 • Toekomst
  • wensen voor nabestaanden
  • laatste wensen van de zieke
  • hoop uitspreken

De voorbeeldzinnen die gegeven worden na een categorie te hebben gekozen zullen een activerende en stimulerende functie hebben. Het doel is om de gebruiker op ideeën te brengen. Ze kunnen de voorbeeldzinnen uiteraard overnemen, om deze vervolgens aan te passen en/of uit te breiden. Op deze manier hebben ze een goede start om hun eigen verhaal te beginnen, of kunnen ze een verhaal maken aan de hand van combinaties tussen voorbeelden.

De gebruiker heeft ook een functie om een thema te kiezen voor een tekst item. Elk thema heeft een eigen uitstraling. De gebruiker kiest een thema wat het meest bij hem of haar past en zo wordt de brief uiteindelijk ook fysiek aangeleverd aan de nabestaanden. De thema’s verschillen in stijl door verschillende lettertypen, opmaak, indeling, papiersoort en verpakking. Door middel van een mock-up kan de gebruiker alvast een voorbeeld zien om te beoordelen of het gekozen thema naar wens is.

Foto's

In de module ‘Foto’s’ geven we de gebruiker de optie om foto’s te verzamelen en op te slaan. Dit kan één foto zijn, of een heel album. We proberen daarnaast de gebruiker te stimuleren kleine beschrijvingen bij de foto’s te zetten. Volgens onze enquête geeft dit namelijk extra persoonlijke waarde. Met de inspiratietool voor foto’s proberen we een positieve en actieve sfeer te creëren waarmee ze vervolgens foto’s gaan zoeken of maken.

Een screenshot uit het prototype: De mogelijkheid een fotoalbum samen te stellen

Video's

Bij de ‘Video’s’ module willen we de gebruiker helpen met zowel het opnemen van video’s, als het opslaan hiervan. Wellicht willen ze zichzelf opnemen met een boodschap. Uit onze enquête is gebleken dat hier grote behoefte aan is vanuit de nabestaanden. Zij gaven aan dat gezichten van personen wel goed herinnerd blijven, voornamelijk omdat er vaak wel foto’s te vinden zijn, maar kleine persoonlijke trekjes en stemmen vervagen heel snel. Daarom willen we onze gebruikers stimuleren video’s van zichzelf te maken, of te uploaden. Dit kunnen ook gewoon grappige filmpjes of simpele alledaagse dingen zijn, dat maakt niet uit. Voor de gebruikers die nog geen beeldmateriaal hebben en ze willen opnemen, gaan we een stappenplan maken over hoe ze dit zouden kunnen doen of wat ze kunnen filmen. 

 

Een filmpje van jezelf maken is normaalgesproken niet lastig, maar op het moment dat het gaat om nalatenschap wordt de emotionele beladenheid hoog. De druk neemt hierdoor toe en voor de meeste mensen zal het moeilijk zijn om te bedenken wat ze willen zeggen of filmen. Wij gaan een simpele richtlijn aanbieden waardoor de stap om een video te maken minder moeilijk wordt. Mede door dit stappenplan zullen de gebruikers het gevoel hebben dat ze goed bezig zijn en al heel veel gedaan hebben, omdat ze tot een eindresultaat zijn gekomen. 

 

Het hoofddoel van dit stappenplan is wederom het verlagen van de drempel om een video te maken. We gaan de gebruiker helpen met het opzetten en inspiratie en voorbeelden geven waar ze over zouden kunnen praten. Te beginnen met de opstelling. Het is voor de nabestaanden natuurlijk wel fijn als ze een video krijgen waarop hun geliefde goed te zien en te horen is. Dit kan op een simpele manier gestimuleerd worden door de gebruiker te vragen bij het raam te gaan zitten (of ergens anders waar voldoende licht is) en de camera, telefoon of laptop dichtbij te houden zodat de microfoon het geluid goed opneemt. Door middel van illustraties zullen we dit voor de gebruiker verduidelijken.

 

Vervolgens gaan we de gebruiker helpen met hetgeen wat ze willen vertellen. Dit kan op dezelfde manier als bij de tekstbewerker. We geven een aantal categorieën en subcategorieën weer, waaruit de gebruiker een keuze kan maken. Aan de hand van deze categorieën worden voorbeeldzinnen weergegeven die de ongeneeslijk zieke kan gebruiken om een verhaal te starten of aan te vullen. Deze categorieën zullen overlappen met die van de tekstbewerking, maar met video’s zijn er meer mogelijkheden. We zouden de gebruiker kunnen voorstellen om een boek of gedicht voor te lezen, een liedje te zingen of hun omgeving te laten zien. 

 

Dit soort video’s zijn echter vooral geschikt voor het nemen van afscheid of het vertellen van laatste boodschappen. Vanuit de ontvangers is er ook behoefte aan simpele, oude video’s van voordat de persoon ziek was, van leuke dingen die ze samen gedaan hebben of gewoon grappige video’s. We willen de gebruiker stimuleren om voornamelijk dit soort video’s te uploaden omdat dit minder moeite kost en de sfeer wat verlicht. Dit gaan we doen door de ‘upload knop’ prominent aanwezig te maken in de interface en door hiernaar te verwijzen in de  begeleidende tekst bij dit onderwerp.

 

Audio

Mensen zijn ziek en zien er waarschijnlijk zwak uit, misschien willen ze daarom niet in beeld. De kans is ook aanwezig dat ze niet voldoende kracht hebben om een tekst te typen en het liever inspreken. Daarom willen de optie geven om hen een geluidsopname te laten maken. Dit zou dezelfde functie kunnen hebben als een video; een afscheid of boodschap inspreken. Dit zou nabestaanden wederom helpen doordat ze de stem van de overledenen altijd terug kunnen luisteren. Het kan ook een goede manier zijn om kinderen te helpen in het rouwproces, een ouder zou bijvoorbeeld een kinderboek kunnen voorlezen en dit opnemen. Dit soort tips en ideeën willen we wederom aan de gebruiker voorleggen.

Uploaden

Wellicht hebben mensen eigen bestanden die ze graag willen opslaan en bij hun nalatenschap willen voegen. Dit is in iedere module mogelijk. Dat kan misschien een kunstwerk zijn of een eigen vormgegeven brief.

De optie om eigen bestanden te uploaden in het platform

Personalitie

De ontvanger heeft uiteindelijk de mogelijkheid een emotionele nalatenschap te bestellen als een fysiek product. Wij sturen dan een doos waarin alle gecreëerde items voor deze ontvanger in gebundeld zijn. De reden waarom ontvangers een fysiek product verkiezen boven een digitaal product, is dat deze meer persoonlijke en emotionele waarde zou hebben. Dat gaan we vervolgens waarmaken door deze gecreëerde items op een persoonlijke wijze te presenteren. Dit begint al bij de ongeneeslijk zieke persoon want zij kunnen tijdens het maken van de nalatenschapsitems kiezen voor verschillende thema’s. Deze thema’s zullen de vormgeving van het item veranderen naar hun voorkeur. Dit kan voor elk item en voor elke ontvanger apart gedaan worden. 

 

Ook kunnen de makers de doos op een persoonlijke wijze vormgeven, wederom door het kiezen van verschillende thema’s. Vooralsnog zijn deze thema’s beperkt, maar in de toekomst zullen dit er meer worden of kunnen de zieken deze helemaal zelf vormgeven. Uiteindelijk zal deze vormgeving passen bij de persoonlijkheid van de inmiddels overleden persoon. Doordat het een persoonlijkheid bij zich draagt van die persoon, zal het een grotere emotionele waarde hebben dan een alledaagse template.

Voordelen

 • Wij kunnen de regie houden over het eindproduct en ervoor zorgen dat dit er altijd esthetisch goed uit ziet. Hierbij streven we naar een waardevolle uitstraling, die er voor zorgt dat iemand de doos graag wil bewaren en zal gebruiken als herinneringsobject.
 • Het kost een zieke weinig fysieke handelingen om zijn nalatenschap samen te stellen, omdat alles digitaal gemaakt wordt.
 • Makkelijk te organiseren dat elke nalatenschap bij de juiste persoon terecht komt. De nabestaanden bestellen de doos doos die voor hen gemaakt is in een webshop.

Nadelen

 • We zijn in bezit van persoonlijke items en dit geeft een grote verantwoordelijkheid. Het platform moet goed beveiligd worden.
 • Het is een groot en ingewikkeld concept om te realiseren. Willen we het concept echt werkend realiseren, dan kunnen we dit waarschijnlijk niet zelf.

Reflectie

Het fysiek ontvangen van de doos moet aantrekkelijk zijn. De doos moet er mooi en persoonlijk uitzien en moet een meerwaarde hebben ten opzichte van de digitale variant. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door ‘handgeschreven’ teksten of kleine persoonlijke toevoegingen. Het moet voor ontvangers aantrekkelijker zijn om te kiezen voor de fysieke nalatenschapsdoos dan voor een simpele download van de inhoud.

 

We voelen ons verplicht om een goedkope downloadbare variant aan te bieden, omdat we nabestaanden niet hun emotionele nalatenschap willen ontnemen wanneer ze hier geen geld voor hebben. De fysieke doos geeft meer waarde doordat deze er mooi uitziet en kwalitatief goed aanvoelt, zodat het een waardevol object wordt wat iemand graag wil bewaren.

 

De werking van dit platform is nog niet intensief getest bij de doelgroep en andere belanghebbenden. Dit zal plaatsvinden in het eerste gedeelte van de productiefase. Dan zullen er nog iteratieslagen gemaakt worden om het doel van A Kiss Goodbye beter te kunnen bereiken.

A KISS GOODBYE'S

User Journey & Prototypes

De User Journey aan de hand van prototype pagina’s.

User Journey: De maker

De ongeneeslijk zieke persoon bezoekt de website van A Kiss Goodbye. Onderstaande landingspagina zal verschijnen. Hier kan de maker algemene informatie vinden, een stappenplan, veelgestelde vragen en uiteraard een account aanmaken. 

1.

De landingspagina

2.

Registreren

Na het aanmaken van een account zal de maker, Roosmarijn in dit scenario, op het Dashboard terecht komen. Dit is een overzicht van alle ontvangers en de nalatenschappen die zijn gemaakt. Momenteel is deze nog leeg. De eerste taak van de gebruiker zal zijn om een ontvanger toe te voegen. In dit voorbeeld: Annabel. In het ‘Ontvanger toevoegen’ scherm kan de gebruiker ook een overzicht vinden van de inhoud van het nalatenschap voor die specifieke ontvanger. Ook kan hier het thema en de vormgeving van de doos worden aangepast. 

3.

Het Dashboard

4.

Nieuwe ontvanger toevoegen

Na het toevoegen is de ontvanger zichtbaar in het Dashboard. Nu kan de maker een eerste nalatenschapsitem gaan toevoegen. 

5.

Dashboard met de eerste gebruiker

6.

Een nieuw item toevoegen voor Annabel

In dit scenario gaat de gebruiker een tekst item toevoegen. In onderstaand scherm is de tekstbewerker te zien. Naast het schrijven van de tekst, heeft de gebruiker ook de optie om zelf een .pdf document aan te leveren. Bijvoorbeeld als iemand deze zelf zou willen vormgeven of al geschreven heeft. 

7.

De tekstbewerker

De belangrijkste optie in dit scherm is de ‘Schrijftips’ inspiratietool. Voor degenen die moeite hebben met het omzetten van hun nalatenschap in woorden, gaan wij hier ondersteuning bieden in de vorm van voorbeeldzinnen en inspiratietips. De voorbeeldzinnen kunnen worden toegevoegd in de tekst waarna de gebruiker hem naar wens kan aanpassen en aanvullen. 

8.

Inspiratietool:
Schrijftips

Als de tekst naar tevredenheid is afgerond heeft de maker nog de optie om een thema te kiezen voor dit tekstitem. Dit thema zal bepalen hoe de tekst er uiteindelijk als fysiek nalatenschapsitem uit komt te zien. Na een thema gekozen te hebben, kan er een mock-up bekeken worden die een impressie geeft van het eindresultaat. Als het resultaat naar wens is kan hij worden opgeslagen.

9.

Personalisatie: Thema kiezen en mock-up bekijken

Zo is het een principe wat steeds herhaald moet worden. De gebruiker kan ontvangers toevoegen en persoonlijke items creëren voor deze specifieke ontvangers. In onderstaande afbeelding is het Dashboard al wat verder gevuld. Ontvanger Simon is toegevoegd en heeft ook al een stuk tekst nagelaten gekregen. 

10.

Het Dashboard verder gevuld

Wanneer de gebruiker wil uitloggen, kan dat via de account-knop rechtsboven. 

11.

Uitloggen

Via onderstaande knop kan het ‘makers’ prototype live worden beleefd. Let er wel op: Niet alle functies werken. Probeer het pad van bovenstaande User Journey te doorlopen voor de beste ervaring.

User Journey: De ontvanger

De ontvangers hebben een aparte User Journey. Zij starten niet vanaf de website, maar zullen een mail ontvangen wanneer er een persoon is overleden en een nalatenschap heeft achtergelaten. In deze mail staat een unieke code waarmee de ontvanger kan inloggen op het online platform. In dit scenario is Roosmarijn helaas overleden, zij heeft een emotionele nalatenschap gemaakt voor ontvanger Annabel.

1.

De ontvangen
E-Mail na het overlijden van de maker

De ontvanger kan op de link in de e-mail klikken om direct op de goede pagina te komen (deze pagina kan ook bereikt worden via de landingspagina door in het menu op ‘ontvangers’ te klikken). Vervolgens moet de unieke code ingevuld worden om in te loggen in het Ontvangers Dashboard

2.

Inloggen met de unieke code uit de mail.

Annabel kan in dit Ontvangers Dashboard de inhoud van haar verkregen emotionele nalatenschap bekijken. Ze zal niet de gehele inhoud kunnen zien, maar slechts een gedeelte. De hele nalatenschap is pas beschikbaar na het aanschaffen. 

3.

Inhoud bekijken van verkregen nalatenschap

De ontvanger heeft de keuze om het nalatenschap digitaal te downloaden voor een goedkope prijs, of een bundel te bestellen van fysiek en digitaal voor een hogere prijs. In de fysieke bundel zullen alle nalatenschapsitems, gepersonaliseerd door de maker, thuisgestuurd worden.

4.

De keuze tussen fysiek en/of digitaal

Na de keuze gemaakt te hebben moet de ontvanger zijn/haar gegevens invullen en afrekenen. 

5.

Het nalatenschap bestellen.

De emotionele nalatenschap is besteld en zal binnenkort geleverd worden. 

6.

Afronding

Via onderstaande knop kan het ‘ontvangers’ prototype live worden beleefd. Let er wel op: Niet alle functies werken. Probeer het pad van bovenstaande User Journey te doorlopen voor de beste ervaring.

Schrijftips

Even vastgelopen? Of geen idee waar je over moet schrijven?  We hebben wat ideeën voor je verzameld:

Ingrid Kooyman | Inloophuis de Honingraad

4 - 2 - 2020

Extra achtergrondinformatie Ingrid

Vrijwilliger bij inloophuis de Honingraad 

De Honingraad biedt ondersteuning aan kankerpatiënten en hun naasten, door het aanbieden van (groeps)activiteiten en het bevorderen van het contact tussen lotgenoten.

 

Inzichten

 • Soms vinden omstanders het heel moeilijk om wat te zeggen tegen een zieke, omdat ze niet goed weten hoe ze moeten regeren.
 • Zieken vinden het fijn om te horen dat ze niet de enige zijn. lotgenotencontact speelt hier een grote rol in.
 • Mensen voelen zich vaak schuldig naar hun familie en vrienden, vanwege de zorg die ze nodig hebben en het verdriet dat ze meebrengen met hun ziekte.

Ontwerpcriteria

 • Communicatie rondom dit onderwerp ligt gevoelig voor veel mensen. Het concept moet gecheckt worden op taalgebruik en woordkeuze. 
 • Het ontwerp moet het gevoel kunnen verlichten van het zijn van een last voor verzorgers (familie en vrienden). Iets terug kunnen doen kan dit gevoel verminderen. 
 • Een community rondom het concept kan indirect zorgen voor lotgenotencontact.

Schrijftips

Even vastgelopen? Of geen idee waar je over moet schrijven?  We hebben wat ideeën voor je verzameld: